DIAGNOSTYKA RENTGENOWSKA

Diagnostyka RTG to bezinwazyjna metoda badań obrazowych wykorzystująca promienie rentgenowskie. Pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości w budowie prześwietlanego narządu.

Badanie RTG jest nieodzownym elementem leczenia stomatologicznego, planowania i kontroli procedur leczniczych. Np. obowiązkowe zdjęcie rtg przed i po leczeniu kanałowym.

Zalecamy też wykonywać zdjęcie pantomograficzne co dwa lata, dla ujawnienia ukrytych a bezobjawowych zmian patologicznych w szczękach i żuchwach.

Obecne aparaty cyfrowe – radiowizjografia cyfrowa pozwala uzyskać natychmiastowy wynik badania na ekranie komputera, oraz – co bardzo istotne- znacząco zmniejszyć ekspozycję pacjenta na promieniowanie.